Dette er et samlingsbasert studie over 3 semestre som følger offentlig læreplan for VG2 og VG3.

Fotterapeuten har kunnskap og kompetanse om riktig fottøy, gangmønster og sykdommer som har innvirkning på føttene. De jobber med å behandle lidelser knyttet til fotens hud, negler, skjellett og muskler.
Etter endt eksamen kan man søke om autorisasjon. Studiet er støttet av statens lånekasse. 

Faget

Fotterapifaget gir en helsefaglig opplæring som krever evne til selvstendig vurdering og behandling av ulike former for fotproblemer og fotlidelser, hos friske mennesker og hos mennesker med fysiske og psykiske funksjonshemninger.
  • identifisere, forebygge og behandle fotlidelser og skorelaterte problemer
  • om fotens oppbygging og funksjon
  • behandle ulike negl- og fotlidelser
  • ganganalyse og vurdering av fotens bevegelighet
  • fot- og neglestell
  • behandle fotproblemer ved hjelp av såler og andre hjelpemidler
  • behandle og forebygge fotlidelser relatert til sykdommer som diabetes og revmatisme.
Utdanning i fotterapi med ortopediteknikk

Opplæringen skal medvirke til utvikling av faglig innsikt og praktiske ferdigheter knyttet til kunnskaper om anatomi og fysiologi, biomekanikk, hud, negl og sykdomslære. Videre skal opplæringen medvirke til samhandling mellom ulike yrkesgrupper, og med mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn.

Opplæringen i faget skal legge vekt på planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppgaver i tråd med behovene til den enkelte bruker og gjeldende regelverk. Opplæringa skal medvirke til at den enkelte deltaker utvikler faglig innsikt og praktiske ferdigheter knyttet til fotterapi.

Som student hos oss får du en-til-en oppfølging, god veiledning og mye praktisk trening med lærer til stede. Du får tilgang til vår studieportal med mange ressurser som vil hjelpe deg igjennom studiet.

Hvem er utdanningen for?

Utdanningen er for deg som ønsker å utdanne deg til fotterapeut, og søke autorisasjon i faget. Du må ha fullført Vg1 helse- og oppvekstfag eller ha tilsvarende realkompetanse. Om du har tatt grunnskolen i utlandet må du ha bestått norskprøven skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Autorisert fotterapeut

Fotterapeututdannelsen er et komprimert fulltidsstudium som går over tre semestre (1 1/2 år) deltid med 5 samlinger per semester. Skolen følger de offentlige læreplanene i programfagene for VG2 og VG3 fotterapi og ortopediteknikk. Etter bestått eksamen, kan det søkes om autorisasjon.

Foto: Studio Hodne
Kompetanse som fotterapeut

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse og  yrkestittel er autorisert fotterapeut. Autorisasjon søkes på bakgrunn av vitnemål og godkjente timer i praksis på skolen. Se www.helsedirektoratet.no

Forebyggende

Arbeidssituasjonen er selvstendig og gir mulighet til å drive egen virksomhet. Yrket krever nær kontakt med andre mennesker, og det settes store krav til holdninger, ferdigheter og kunnskaper i faget. Fotterapeuten har en naturlig plass i forebyggende og behandlende helsearbeid hvor det er viktig å samarbeide med andre yrkesgrupper.

Studieportal

Når du ikke er på skolen får du tilgang til vår egen studieportal. Her vil du finne videoer med repetisjon fra det du lærte på skolen og undervisning i det teoretiske.  Mellom hver samling jobber du med oppgaver, quizer og læringsvideoer. Dette gjør det lettere å studere mellom samlingene- Gjennom portalen kan du holde kontakten med lærere og medelever og få informasjon fra skolen.

Opptak og priser

Studieåret

Vi har oppstart på studiet to ganger i året. Utdannelsen går over 1 1/2 år. Skoleåret går fra 21. august 2023 til november 2024 med oppstart høst. Utdannelsen er samlingsbasert med 5 samlinger på 5 dager per semester. Det blir også hjemmearbeid hvor det skal leveres inn skriftlige oppgaver. Studiet dekker pensum til vg2 og vg3

Oppstart og varighet

Studiestart
21. august 2023

Studiets varighet
1½ år, 3 semestre

Søknadsfrist
Rullerende opptak frem til studiestart.

Undervisning

Undervisningen foregår i skolens lokaler i Grensen 18. Kort gangavstand til Karl Johans Gate. Utdannelsen går over 3 semester, og er basert på klasseundervisning, praksis på skolen og egenstudier. Det blir lagt opp til 5 samlinger på 5 dager per semester.

Obligatorisk oppmøte

Alle elever skal delta på obligatoriske samlinger i løpet av studietiden. Det gjennomføres fem samlinger pr. semester i totalt tre semester, hvor det blir gjennomgått teori og elevene får praktisk trening. Fot og helseakademiet har egen elevklinikk hvor fotterapi praktiseres under kyndig veiledning. Hver samling varer fra mandag til fredag.

Pris

Semesteravgift: Kr 35 500,- betales ved hver semesterstart.
Totalt: Kr 106 500,-

Påmelding
Bindende påmeldingsgebyr på kr 2 000,-

Lånekassen
Studiet er støttet av Lånekassen.

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon
Utdannelsen er samlingsbasert, 5 samlinger på 5 dager per semester, obligatorisk oppmøte. Studiet går over 3 semester med samling ca en gang i måneden. Studiet dekker pensum til VG2 og VG3 i fotterapeut.
Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Eksamen
Studentene må opp til offentlig eksamen i Fotterapi (VG2 og VG3) som privatist

Opptakskrav

VG1 Helse og oppvekstfag eller tilsvarende realkompetanse.
Dersom du har nok arbeidserfaring opparbeidet, kan du søke om å få godkjent VG1 gjennom en realkompetansevurdering (RKV)
Ta kontakt med voksenopplæringen i ditt fylke. Der kan de veilede deg gjennom prosessen. Er du usikker på hvem du skal kontakte er skolen behjelpelige med informasjon.

Dersom du ikke har nok arbeidserfaring må du ta eksamenene i VG1. Totalt 4 eksamener. Du kan lese til eksamenene på egenhånd eller ta nettstudier hos Kompetansenteret. Du melder deg opp som privatist. Fristene er 15. september og 1. februar.

Ved stor interesse i klassen vil vi kunne sette opp forkurs på 2 helger med hjelp til VG1 eksamenene. Ta kontakt med skolen hvis du er interessert.

Hjemmeoppgaver

Det skal leveres inn skriftlige hjemmeoppgaver. Elevene får hjemmeøvelser mellom hver samling som det skal leveres logg på. For å kunne utføre disse øvelsene, vil elevene måtte anskaffe noe utstyr.

I løpet av studiet skal det gjennomføres 520 klokketimer med praksis i fotterapi faget hvor 450 klokketimer med praksis skal gjennomføres på skolens elevklinikk med lærer til stedet og 70 klokketimer hos autorisert fotterapeut.