Portrettintervju med Unnur: Fra hudpleier til fotterapeut – En reise til selvstendighet

Unnur, med en solid bakgrunn i varehandel og en utdannelse som hudpleier, forteller om sin reise mot å bli fotterapeut. Motivasjonen hennes var klar: å få større kontroll over sin egen tid og muligheten til å drive sin egen virksomhet. Inspirert av sin forkjærlighet for fotpleie, så hun en gylden mulighet i å utvide sin kompetanse med en utdanning i fotterapi ved Fot & Helseakademiet. «Med en bemerkelsesverdig mangel på fotterapeuter i bransjen, så jeg dette som en gylden mulighet,» sier hun.

Valget av Fot & Helseakademiet

Unnur beskriver sitt valg av Fot & Helseakademiet som en veloverveid beslutning. Etter å ha besøkt flere skoler, var det kvaliteten på undervisningen og behandlingene ved Fot & Helseakademiet som overbeviste henne. «Som praktiserende hudpleier hadde jeg klare forventninger, og Fot & Helseakademiet møtte disse med sitt engasjement for studentenes læring,» reflekterer hun.

Fordelene med Samlingsbasert Studie

Unnur understreker de klare fordelene med det samlingsbaserte studieformatet, spesielt for hennes situasjon som mor til tre barn. "Ukesamlingene ga meg den fleksibiliteten jeg trengte," sier hun. "Jeg kunne dedikere meg fullt ut til studiene når jeg var på skolen, og deretter fokusere på familielivet."

Lærernes Ekspertise

Hun fremhever lærernes ekspertise ved akademiet, som spilte en sentral rolle i hennes utdanning og profesjonelle utvikling. Spesielt vektlegger hun Ulrikkes dyktighet i konflikthåndtering, Anjas demonstrasjon av ulike teknikker for neglekorrigering, og Monicas unike undervisning i en spesifikk teknikk. "Disse praktisk orienterte elementene av lærernes undervisning har jeg funnet å være mest verdifulle," sier Unnur.

Et Samarbeidsorientert Studiemiljø

Unnur beskriver studiemiljøet ved Fot & Helseakademiet som eksepsjonelt støttende og samarbeidsorientert. "Evnen til å diskutere og løse problemer kollektivt var utvilsomt det mest verdifulle aspektet," forteller hun. Hun fremhever også hvordan dette fellesskapet har bidratt til hennes kontinuerlige faglige vekst, selv etter å ha startet profesjonell praksis.

Bruk av Studieportal og Ressurser

Studieportalen var et uvurderlig verktøy for Unnur i løpet av studietiden. Hun beskriver hvordan de digitale ressursene styrket hennes forståelse og engasjement i fagstoffet. "De interaktive elementene og de forskjellige læringsressursene gjorde samhandlingen med fagstoffet både tilgjengelig og engasjerende," sier hun.

Anvendelse av Lært Kunnskap i Praksis

Utdannelsen fra Fot & Helseakademiet har hatt en betydelig innflytelse på Unnurs profesjonelle karriere. "Takket være den dyptgående opplæringen, etablerte jeg raskt en fast klientbase," sier hun. Hun trekker frem hvordan hun har anvendt spesifikke fotøvelser og veiledning om fotpleie direkte i sin praksis.

Råd til Fremtidige Studenter

Til slutt gir Unnur verdifulle råd til fremtidige studenter. "Engasjer deg fullt ut i læringsprosessen," råder hun. Hun understreker også viktigheten av selvdisiplin, tidsstyring, og nettverksbygging med medstudenter og lærere.

Unnurs historie gir et innblikk i hvordan utdanning ved Fot & Helseakademiet kan være et springbrett til en vellykket og givende karriere som fotterapeut, samtidig som det gir en balanse i livet.