Praktisk informasjon

På denne siden finner du praktisk informasjon om skolen. Om eksamensreglement, påmeldingsinformasjon, finansiering med mer. Vi anbefaler at du leser alt på denne siden.

Dette må du ta med

Arbeidstøy
Arbeidssko
PC
Fagbøker

Deltagerantall

På utdannelsene i Fotterapi med ortopediteknikk og Hudpleie er deltakerantallet begrenset til 12 elever.

Avlysning av kurs og utdannelser

Vi forbeholder oss retten til å avlyse et kurs eller en utdannelse hvis det er for få søkere.

Undervisningsdagene

Fotterapi med ortopediteknikk går fra mandag til fredag fra kl 09.00 til kl17.00. Tirsdag og torsdag er fra kl 09.00 til kl20.00.

Hudpleie går fra mandag til fredag fra kl 09.00 til kl17.00.

Undervisningen i våre utdannelser er samlingsbasert med oppmøte ca en gang i måneden.

Kurs i lymfedrenasje holdes i forbindelse med helg. Hvis ikke annet er nevnt, begynner kurset kl. 10.00 den første dagen og kl. 09.00 de andre dagene og varer til kl. 17.00.

Lunsj og ”frikvarterene” er tilpasset undervisningen.

Påmelding til kurs

Vil du melde deg på et kurs, ta kontakt med oss,enten via mail eller telefon og du vil du i løpet av kort tid få tilsendt en bekreftelse på at du har fått plass på kurset. Denne undertegner du og returnerer til oss. Dette er din bindende påmelding og sikrer deg plass på kurset. Du vil få tilsendt:

•Faktura for bindende påmeldingsavgift, kr. 600,- kr, betales innen 7 dager.

•Faktura for del 1 av kurset. Betales senest to uker før kursstart

•Registreringsskjema. Dette undertegner du og returnerer du til oss.

Påmelding til våre utdannelser

Vil du melde deg på utdannelse i fotterapi med ortopediteknik eller hudpleie, ta kontakt med oss, og vi vil sende deg info og du vil i løpet av kort tid få tilsendt en bekreftelse på at du har fått plass på studiet.

Du vil få tilsendt:

•Faktura for bindende påmeldingsavgift, kr. 1800kr betales innen 7 dager.

•Faktura for semester 1, av utdannelsen. Betales senest to uker før studiestart

•Registreringsskjema. Dette undertegner du og returnerer til oss innen 7 dager.

Med undertegnet registreringsskjema er du sikret plass på utdannelsen.

Avmelding

Hvis du senere bestemmer deg for at du ikke vil delta på utdannelsen eller kurset, må vi ha skriftlig beskjed om dette senest 1 måned før studiestart. Du mister da registreringsavgiften, men får refundert studieavgiften. Du er ikke avmeldt ved bare å unnlate å betale registreringsavgiften.

Kurs
Er du først påmeldt del 1, og ikke avmeldt innen fristen, forplikter du deg til å fullføre hele kurset.

Fotterapi med ortopediteknikk

Opptakskrav til Utdannelse i Fotterapi

Det er ingen opptakskrav for å starte på vår utdannelse i Fotterapi, men før du kan gå opp til eksamen må eksamen i VG1 være bestått. Dette kan du ta som nettundervisning, kurs eller lese på egenhånd og gå opp til en privatist eksamen, hvis du ikke har dette fra før av.

Eksamen:

Du melder deg opp som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Oppmelding til privatisteksamen foregår på www.privatistweb.no Sørg for å være ute i god tid med oppmeldingen.

Følgende fagkoder gjelder for studiet:
FOT2001 Helsefremmende arbeid
FOT2002 Kommunikasjon og samhandling
FOT2003 Yrkesutøvelse
FOT2004 Tverrfaglig eksamen
FOT3001 Helsefremmende arbeid
FOT3002 Kommunikasjon og samhandling
FOT3003 Yrkesutøvelse
FOT3004 Tverrfaglig eksamen

Finansiering

Lånekassen

Våre studier i Fotterapi med ortopediteknikk og Hudpleie støttes av Lånekassen og gir rett til lån og stipend.

Velg «Videregående opplæring»

www.laanekassen.no