Fotterapeut utdanning våre 2015

Fot og helseakademiet tilbyr utdanning i fotterapi og ortopediteknikk. Utdanningen er en del av det treårige videregående utdanningsløpet i Norge og grunnutdanningen består av VG1 Helse- og sosialfag, VG2 Fotterapi-ortopediteknikk og VG3 Fotterapi. Ved å utdanne deg ved Fot og helseakademiet vil du sikre deg en trygg og fremtidsrettet utdanning med mange muligheter innenfor faget.

Fotterapeut utdanning høsten 2014

Skrevet av rektor, Per Lyngaas:

Fot og helseakademiet tilbyr utdanning i fotterapi og ortopediteknikk. Utdanningen er en del av det treårige videregående utdanningsløpet i Norge og grunnutdanningen består av VG1 Helse- og sosialfag, VG2 Fotterapi-ortopediteknikk og VG3 Fotterapi. Ved å utdanne deg ved Fot og helseakademiet vil du sikre deg en trygg og fremtidsrettet utdanning med mange muligheter innenfor faget.

For fotterapeuten er fokuset å forebygge og behandle lidelser knyttet til fotens hud, negler, skjelett og muskler. Mennesker med fotplager som for eksempel inngrodde negler, liktorner eller smerter i føttene, oppsøker gjerne en autorisert fotterapeut for hjelp og veiledning. Mange oppsøker også fotterapeuten for å få gode råd om fottøy/sko og en pleiende behandling.

Årsakskartlegging gjør det lettere for en fotterapeut å finne riktig behandling, og sannsynligheten øker da også for varig resultat. En rekke utbredte sykdommer påvirker nemlig fothelsen vår. Pasienter som har diabetes, revmatisk sykdom, psoriasis eller hjerte- og karsykdom bør derfor få føttene undersøkt jevnlig av en fotterapeut.

Det undervises i følgende programfag fra læreplanen:
I programfaget kommunikasjon og samhandling tilegner man seg nødvendig kunnskap om hvordan man møter pasientene, pårørende og samarbeidspartnere på en profesjonell måte. Temaer som fotterapeutens og ortopediteknikerens profesjonelle rolle, kommunikasjon og konflikthåndtering, kundebehandling, markedsføring, salg, estetikk og service blir også drøftet.

Når det gjelder programfaget helsefremmende arbeid vil man få omfattende kunnskap om hud, negl og anatomien i underekstremitetene, det gående mennesket, fot-, hud- negle-, muskel- og skjelettlidelser i foten, sammenhengen mellom levevaner, kosthold og fothelse, samt sko konstruksjon, hygiene, ergonomi og HMS.

Programfaget yrkesutøvelse tar for seg grunnleggende kunnskap om forebygging og behandling av problemer knyttet til foten. Temaer som tiltak for avlasting av føtter, ledd og muskeltester, analyse og avtrykksteknikker, vurdering av ganglag, fottøytekniske og ortopediske hjelpemidler, klinikkdrift, pasientmedvirkning og gjeldende regelverk for personvern og taushetsplikt blir grundig gjennomgått.

Med andre ord; det forventes at fotterapeuten gjennom individuell behandling og veiledning utøver helsefremmende arbeid ved å stimulere til fysisk aktivitet og sunn fothelse hos pasienten. Å forebygge belastningsskader er også en viktig del av arbeidet.

Videre forventes det at man som fotterapeut kan samarbeide med ulike yrkesgrupper, med mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn. Man må også ha kunnskap om, og følge de lover og forskrifter som gjelder for fotterapiutøvelsen, som for eksempel å føre journal og sørge for at HMS-forskriftene blir fulgt.

artikkel-fotterapi-bilde-2

Ulike muligheter innenfor faget
Som fotterapeut kan du spesialisere deg innen ulike felt. Én mulighet er å spesialisere seg innen biomekanisk terapi. Det gjør at du kan samarbeide med bedriftshelsetjenesten eller forskjellige fagteam innen biomekanikk. Biomekanisk terapi (BMT) bygger på ny kunnskap om skoens påvirkning på det gående, arbeidende mennesket. Det viser seg at skoen kan være primærårsaken eller sekundærårsaken til over 60 fot-, kne- og legglidelser!

En fotteraput med 3 års grunnutdannelse kan fordype seg i faget biomekanisk terapi og ta 1 ½  års videreutdanning for å bli bedriftsterapeut. En bedriftsterapeut samarbeider med bedriftshelsetjenesten om skorelaterte fotlidelser og utfører skoanalyse, ganganalyse, leddtest, bevegelsestest og arbeidsprofil (på arbeidsplassen), og tilvirker såler på grunnlag av resultatene fra analysene.

En annen mulighet er å benytte seg av ulike fagskoletilbud i helse- og oppvekstfagene. I dag finnes det ikke et fagskoletilbud direkte knyttet til fotterapeutens fagfelt, men det finnes nyttige videreutdanninger dersom du ønsker å lære mer om de forskjellige pasientgruppene  du møter som fotterapeut.

Det betyr at dine praktiske ferdigheter som fotterapeut er knyttet til kunnskap om:

• kroppens oppbygning og funksjon (fot, hud og negler)
• skoens oppbygning og funksjon
• sykdommer som har innvirkning på føttene (diabetes, revmatisme, osv.)
• skader, sykdommer og problemer i hud- og negler på føttene og hvordan disse behandles
• biomekanikk (hvordan vi går) og ulike undersøkelser/analyser av føttene
• skoens påvirkning når vi går
• trykkavlastninger og såler
• materiallære
• feilstillinger i foten på grunn av sykdom eller sko.